Pressmeddelande

Enea släpper ny version av mjukvaran Enea dSPEED Platform

Den nya versionen har ett brett stöd av olika DSP-tillverkare och kortleverantörer

STOCKHOLM, 26 februari 2008 – Enea, världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, släpper version 2.0 av Enea dSPEED Platform, en avancerad mjukvara som används för att styra och övervaka farmer av digitala signalprocessorer, så kallade DSP:er. Version 1.0 lanserades förra året och har en unik ställning som middleware på en växande marknad. Version 2.0 är vidareutvecklad till att stödja ett stort utbud av DSP-tillverkare, operativsystem och kortleverantörer.

”Enea dSPEED Platform är viktig i vår nya moderna produktportfölj. Sedan lanseringen förra året har marknaden mognat och plattformen används redan av flera telekomleverantörer”, säger Mathias Båth, chef för produktledningen på Enea. ”Senast tog vi en betydande affär i Kina.”

Enea dSPEED Platform 2.0 ger användare ett försprång, gentemot traditionell utvecklingsmodell, med väsentligt kortad utvecklingstid och lägre totalkostnad. Och, eftersom den fungerar med ett stort urval av digitala signalprocessorer, operativsystem och kortleverantörer, ges användare frihet i valet av ingående mjuk- och hårdvara. Därtill innehåller plattformen en unik simulerad utvecklingsmiljö som erbjuder applikationsutveckling från dag ett.

“Enea dSPEED Platform 2.0 svarar mot marknadens krav på kortare utvecklingstid och lägre utvecklingskostnader”, säger Todd Etchieson, vice president of Communications Networking Product Management på RadiSys. “Plattformen erbjuder en både enklare och effektivare hantering av moderna DSP farmer och accelererar såväl mediahantering som applikationsutveckling.”

Teknisk fakta om Enea dSPEED Platform
Den generella beskrivningen av middleware är ”all mjukvara mellan operativsystem och applikation” i en mjukvarustack. Eneas middlewareprodukter är utvecklade och optimerade för att användas i realtidskritiska omgivningar där hög tillgänglighet är ett absolut krav, som till exempel telekommunikation. Inom telekommunikation är digital signal processning en central och komplex funktion. Enea dSPEED Platform adresserar detta och hjälper användaren att hantera komplexiteten.

Enea dSPEED Platform 2.0 ger användare ett försprång gentemot en traditionell utvecklingsmodell. Betydligt förenklad integration, verifiering och underhåll ger väsentligt kortare utvecklingstid och lägre totalkostnad. Tack vare plattformens flexibilitet med avseende på digitala signalprocessorer, operativsystem och kortleverantörer får användare en frihet att välja den mest lämpade kombinationen av ingående produkter för deras behov. Plattformen innehåller också en unik simulerad utvecklingsmiljö som erbjuder applikationsutveckling från dag 1 för kompletta DSP farmer.

Enea dSPEED Platform är byggd på Enea LINX, som i sin tur är en interprocesskommunikationstjänst som agerar superklister och binder samman de ingående delarna i plattformen, såsom olika DSP:er (till exempel TI C64x+ familjen, LSI SP2603, Enea OSE ck Soft Kernel), samt en rad kontrollprocessorer som Freescale PQIII MPC8548, x86, PowerPC och Enea OSE Soft Kernel. Enea dSPEED Platform 2.0 stödjer utöver RadiSys Promentum ATCA-9100 också korttillverkare som Mercury med deras MTI-104 och BCC-101 kort samt Embedded Planets kort EP8548A.

Enea dSPEED Platform 2.0 kompletterar Enea’s industriledande DSP realtidsoperativsystem Enea OSE ck genom att tillhandahålla en komplett uppsättning av DSP kontroll- och övervakningstjänster som boot-laddning, uppstart och konfigurering, felhantering och övervakning, event-notifiering, loggning och spårning, diagnostik och statistik samt debugging av system i fält.

Enea presenterar Enea dSPEED Platform 2.0 på Texas Instruments Developer Conference (TIDC) 2008 den 27 februari i Dallas Texas. Enea dSPEED Platform 2.0 finns tillgänglig den 28 mars, 2008. För mera information se www.enea.com.