Pressmeddelande

Enea säljer sin nordiska konsultverksamhet

Enea har ingått ett bindande avtal om att avyttra de svenska konsultbolagen i Stockholm, Lund och Linköping till Xdin AB, det svenska dotterbolaget till Alten Group, ett ledande globalt teknikkonsultföretag med säte i Paris, Frankrike.

”Denna affär är ett led i vår strategi att fokusera på vår globala mjukvaruaffär.”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. ”Den lokala konsultaffären i Sverige skiljer sig väsentligt från vår globala mjukvaruaffär. Genom att sälja av denna del renodlar vi Eneas verksamhet och får möjlighet att investera inom områden som Linux, realtidsoperativsystem, hårdvarumiljöer och produktnära tjänster. Vi vill bli världsledande på operativsystemslösningar mot industrin för trådlös kommunikation. På den marknaden sker en stor teknikutveckling som öppnar upp goda möjligheter för oss. Men för att lyckas behöver vi fokusera våra insatser till detta område. I och med denna affär kan vi göra just det.”

De avyttrade verksamheterna omfattar 228 medarbetare och ca 90 underkonsulter vilket motsvarar drygt hälften av Eneas totala konsultverksamhet. De nordiska enheterna omsätter tillsammans ca 300 MSEK på årsbasis. Affärsområde Consulting, som inkluderar den nordiska konsultverksamheten, rapporerade en rörelsemarginal på 3,3 procent för årets första nio månader. Den nordiska konsultverksamheten har profilerat sig som kunniga teknikkonsulter med specialistkompetens inom områden såsom inbyggda system, test och kvalitetssäkring för telekom- och försvarsindustrin, vilket är område som passar väl in i Alten Groups verksamhet.

”Jag är övertygad om att Alten Group blir en utmärkt partner till våra nuvarande konsultkunder och en bra arbetsgivare för våra konsulter”, fortsätter Lidbeck. ”Vi kommer att ha ett samarbete kring gemensamma kunder, vilket säkerställer kontinuitet sett ur kundernas perspektiv.” Som del av avtalet förbinder sig Enea att köpa en viss andel konsulttjänster till marknadsmässiga priser av Alten Group under det kommande året. "Att på detta sätt försäkra oss om viss kompetens under en övergångsperiod är viktigt för oss. Det säkerställer vår förmåga att leverera stora projekt och blir ett bra komplement till vår egen produktnära kompetens. Det här är en bra affär för alla inblandade; våra kunder, vår personal och våra aktieägare.", avslutar Lidbeck.

Eneas verksamhet kommer framöver att fokuseras på lösningar som baseras på operativsystem. Enea har byggstenarna till en hel systemlösning som omfattar Linux, realtidsoperativsystem och hårdvarunära miljöer. Till de stora kunderna levereras integrerade kundanpassade lösningar för att hjälpa kunder att bygga världsledande produkter. Enea kommer även fortsättningsvis erbjuda tjänster i form av utbildning och produktnära konsulttjänster via sina konsultenheter i Phoenix (USA), Bukarest (Rumänien) och Peking (Kina). Efter avyttringen består Eneas kvarvarande verksamhet av 400 medarbetare i nio länder.

Köpeskillingen för aktierna i Enea Services Stockholm AB, Enea Services Öresund och Enea Services Linköping AB uppgår till ca 140 MSEK kassa- och skuldfritt. Försäljningen innebär en reavinst om ca 66 MSEK. Slutreglering av köpeskillingen kommer att baseras på bolagens reviderade bokslut för 2011 och beräknas ske under andra kvartalet 2012. Avyttringen kommer att påverka Eneas kassaflöde positivt med ca 135 MSEK under första och andra kvartalet.

Den avyttrade verksamheten kommer övergå till Xdin under första kvartalet 2012.

För mer information om Alten besök www.alten.com.
För mer information om Xdin besök www.xdin.com
För mer information om Enea besök www.enea.com