Pressmeddelande

Enea lanserar paketerade tjänster för accelererad utveckling och driftsättning av virtualiserade nätverksfunktioner (VNF) på Mobile World Congress

Enea hjälper kunder utveckla och driftsätta nätverksfunktioner i sitt NFV-konfigurerade hårdvarulaboratorium

Enea, en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster, lanserade idag fyra nya tjänstepaket på Mobile World Congress i Barcelona. De paketerade tjänsterna accelererar utvecklingen och driftsättningen av virtualiserade nätverksfunktioner och tar hjälp av Eneas laboratorium med typiska konfigurationer av den senast tillgängliga NFV-hårdvaruinfrastrukturen från en rad tillverkare.

”NFV har omdefinierat kommunikationsinfrastrukturens arkitektur och hur tjänster driftsätts och det krävs tillgång till modern hårdvara och icke triviala konfigurationer av mjukvarukomponenter för att lyckas i utvecklingen”, sade Bogdan Putinica, Senior Vice President, Global Services, Enea. “Våra erfarna ingenjörer hjälper kunder att utveckla kompletta nätverksfunktioner såväl som mjukvaruplattformarna som krävs för att exekvera dem och kvalitetssäkrar dem kontinuerligt i vårt NFV-lab”.

De nya tjänstepaketen riktar sig framför allt till operatörer, utrustningstillverkare och tjänsteleverantörer, så att de snabbare kan adressera utbyggnaden av morgondagens nätverk och tjänster:

  • ”OPNFV deployments” – Utveckling, installation och underhåll av skräddarsydda OPNFV-plattformar.
  • ”VNF factory” – Utveckling av det virtuella ramverket som VNF:en behöver, så att kunden kan fokusera på utveckling, validering och portering av själva VNF:en.
  • ”VNF Application Services” – Prototyparbete, utveckling och testning av kompletta VNF:er.
  • ”NFV training” – Ett brett utbud av kurser om Linux, OPNFV, realtid och mycket mer.

Enea demonstrerar exempel på hur NFV-labbet och tjänstepaketen kan utnyttjas i sin monter (7J30 i Hall 7) under Mobile World Congress, 22-25 februari i Barcelona.