Pressmeddelande

Enea lanserar 64-bitars realtidsoperativsystem för att hantera stora datamängder

Enea lanserar idag 64-bitarsversionen av realtidsoperativsystemet Enea OSE och möter därmed behovet av att kunna hantera och buffra stora datamängder i modern telekominfrastruktur, bland annat till följd av trafikhanteringsbehoven i de stadigt expanderande LTE-nätverken.

Tack vare 64 bitar är tillgången till större adressrymd för applikationerna som körs mycket större, vilket gör att respektive applikation inte behöver delas upp i flera applikationer för att hantera all data som ska processas. I 64-bitarsversionen av OSE kan man skapa globala signalpooler som flera applikationer kan dela på, vilket eliminerar behovet av att kopiera signaler mellan applikationernas respektive minnesdomäner och därmed har en prestandahöjande effekt.

För att vara fortsatt relevant och applicerbar för telekom breddar Enea successivt utbudet av 64-bitars hårdvara som stöds från de nuvarande Freescale QorIQ® T4240 (med e6500 Power Architecture®-kärnor) och P50xx (med e6500 Power Architecture® kärnor) System-on-Chip-arkitekturerna.

Enea kommer även vara fortsatt ARM-vänliga och långsiktigt stöjda ARMv8-arkitekturen med dess 64-bitarskapacitet.

Detta är en förenklad summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller utförligare beskrivningar samt fler detaljer. För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök www.enea.com/news.