Pressmeddelande

Enea har tecknat ett avtal gällande OSE och Linux för LTE basstationer i Kina värt 5 MSEK (600 KUSD)

Enea har tecknat ett avtal värt 5 MSEK (600 KUSD) som löper över tre år med en ledande kinesiskt leverantör av Professional Mobile Radio (PMR). Under avtalstiden kommer Enea att tillhandahålla Enea OSE, Enea Linux samt integration och tjänstesupport för utvecklingen av en PMR basstation med LTE support. Det förväntas att avtalet kommer att öka i omfattning över tiden, detta baserat på förväntningarna kring ökat behov av ytterligare tjänster och faktiskt leverans av basstationer.

“Vi är mycket stolta över att bli valda som leverantör till denna kund och deras nya LTE-baserade PRM basstation. Detta blir vårt första projekt av denna omfattning i Kina”, säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea. ”Vi kan återigen demonstrera de viktiga prestanda- och kvalitetsfördelar som vår produktportfölj erbjuder samt våra ingenjörers enastående expertis inom detta område.”

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 8 juni, 2015 kl. 14:30.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: [email protected]

Sofie Sarhed, Investor Relations
Telefon: 070 971 4005
E-post: [email protected]

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta [email protected] för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2015 Enea AB.