Pressmeddelande

Enea förvärvar Openwave Mobility för 90 miljoner USD

Enea AB (publ) (“Enea”) Enea har tecknat avtal om att förvärva Openwave Mobility, ett företag som erbjuder marknadens mest skalbara NFV-plattform med lösningar för mobiloperatörer. Openwave Mobility har en ledande position inom trafikhantering (”traffic management”) för det snabbt växande området videotrafik över internet. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till cirka 90 miljoner USD och kommer att finansieras genom kassa och det nyligen annonserade obligationslånet om 500 miljoner SEK. Openwave Mobility har sitt huvudkontor i Kalifornien och en omsättning på cirka 27 miljoner USD för 2017 med en rörelsemarginal (EBIT) på 3 miljoner USD. Bolaget har en snabbt växande och lönsam mjukvaruaffär som genererar goda kassaflöden. Eneas ambition är att förbättra bolagets marginaler ytterligare, för att i slutet av 2018 närma sig Eneas marginalmål. Förvärvet förväntas vara värdeskapande avseende vinst per aktie redan under 2018. Affären förväntas stängas i april 2018, och förutsätter myndighetsgodkännande.

“Jag är mycket nöjd med att kunna presentera det här förvärvet, vårt största förvärv hittills. Vi förvärvar ytterligare ett väldigt framgångsrikt bolag, och med hjälp av Openwave Mobility så kommer Enea att kunna förflytta sig uppåt i värdekedjan och etablera en stark direkt relation med telekomoperatörer. Vi behåller vårt fokus på networking och telekom-domänen, men vi utökar både vårt erbjudande och vår adresserbara marknad, och vi accelererar vår tillväxt framöver. Det här är ett viktigt steg i genomförandet av Eneas strategi att utveckla ett globalt mjukvaruföretag inom marknader med hög tillväxt. Vi bygger ett företag som kombinerar kontinuerlig tillväxt med solida marginaler och bra kassaflöden”, säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea.

Openwave Mobilitys lösningar för mobil trafikhantering hjälper mobila operatörer att hantera och generera intäkter från både krypterad och okrypterad trafik. Lösningarna är delvis baserade på teknologi som Enea erhöll vid genom förvärvet av företaget Qosmos för ett år sedan, och används idag av 7 av världens 20 största mobiloperatörer. Openwave Mobility har också en omfattande portfölj av moln-anpassade lösningar för hantering av abonnentinformation (”subscriber data management”). Relationen med abonnenter är en av de viktigaste tillgångarna som en mobiloperatör har idag, och Openwave Mobilitys lösningar hjälper ledande operatörer över hela världen att generera nya intäktsströmmar från denna.

”Kombinationen av Openwave Mobility och Enea representerar en spännande utveckling och återspeglar en förändring i den totala värdekedjan, där oberoende mjukvaruleverantörer kommer att spela en större och mer framträdande roll framöver.” säger John Giere, VD för Openwave Mobility. ”Tillsammans kommer vi att bli en större och starkare spelare, som kan leverera mer välintegrerade NFV-lösningar med ett ökande värde för våra kunder och deras användare.”

Openwave Mobilitys ledningsgrupp och grundare kommer att fortsätta att arbeta inom det sammanslagna bolaget.

ABG Sundal Collier har engagerats som finansiell rådgivare och sole bookrunner till Enea i samband med transaktionen. Vinge har varit legal rådgivare.

Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas vara slutfört i april 2018. 

Fakta och nyckeltal för Openwave Mobility

  • Ursprungligen grundat 2001 och aktivt i sin nuvarande form sedan 2012
  • Huvudkontor i Kalifornien, USA, med ytterligare kontor i både EMEA och APAC
  • Cirka 140 anställda
  • Preliminär justerade siffror för 2017: Omsättning 27 miljoner USD, EBIT 3 miljoner USD
  • Onoterat bolag ägt av Marlin Equity Partners

Presskonferens

Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en presskonferens där Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea, kommer att presentera förvärvet samt svara på frågor.

Tid: 10:00 CET
Länk: http://www.financialhearings.com/event/10921
Telefon: DK: +4535445575 FI: +358981710494 FR: +33170750712 UK: +442030089813

NO: +4723500254 SE: +46856642692


Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-02-27 kl. 08:00.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: [email protected] 

Om Enea  

Enea utvecklar mjukvara som utgör grunden för det uppkopplade samhället. Vi erbjuder NFV-plattformar baserade på öppen källkod, DPI-mjukvara, Linux- och realtidsoperativsystem, samt konsulttjänster. Tjänsteleverantörer, systemintegratörer och nätverksoperatörer använder Enea för att skapa världsledande nätverksprodukter och tjänster. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i sina uppkopplade liv. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.