Pressmeddelande

Enea förvärvar Aptilo

Enea har förvärvat Aptilo, en ledande leverantör av lösningar för policy- och accesshantering inom Wi-Fi och sakernas internet (Internet of Things), med huvudkontor i Stockholm. Den totala köpeskillingen uppgår till 92 Mkr vilket motsvarar ett företagsvärde om 150 Mkr på kassa- och skuldfri basis. Förvärvet, som finansieras med egna medel och banklån, förväntas ha en positiv inverkan på vinsten per aktie under 2021. Aptilos försäljning för helåret 2020 uppskattas till 88 Mkr.

Aptilos mest välkända och framgångsrika produkt är Aptilo Service Management Platform™ (SMP), en lösning riktad mot nätverksoperatörer som behöver avancerad funktionalitet för policy- och accesshantering för datatjänster. Aptilo SMP används för storskalig kommersiell drift av Wi-Fi nätverk och kompletteras av produkten Aptilo SMP IoT, en lösning för hantering av dataförbindelser och datasäkerhet inom både mobila och Wi-Fi-baserade nätverk.

Aptilos lösningar är i drift hos fler än 100 nätverksoperatörer i 75 länder och säljs både direkt till kunder och indirekt genom samarbetspartners. Mer än hälften av Aptilos intäkter är återkommande och produkterna säljs som programvarulicenser, förvaltade programvarutjänster (managed services) eller molntjänster (software as a service, SaaS) till ett växande antal kunder.

“Jag är väldigt nöjd med att kunna presentera detta förvärv som kompletterar Enea på ett utmärkt sätt”, säger Jan Häglund, VD och Koncernchef för Enea. “Aptilo är en ledande leverantör av lösningar för hantering av Wi-Fi och IoT. Förvärvet stärker vår produktportfölj för datahantering, förbättrar vår förmåga att erbjuda lösningar till både befintliga och nya kunder, och skapar intressanta affärsmöjligheter inom 5G, IoT och SaaS.”

“Det är glädjande att få bli en del av Enea, som har en stark ställning som leverantör av innovativa programvaruprodukter för kärnnätverk inom 4G och 5G”, säger Paul Mikkelsen, VD för Aptilo. ”Våra lösningar kommer att vara ett mycket bra komplement till Eneas produktportfölj och kombinationen av 5G och Wi-Fi 6 skapar ett starkt och unikt erbjudande på marknaden.”

Aptilos verksamhet kommer fortsatt att bedrivas under det egna varumärket som en affärsenhet inom Enea och ledas av Paul Mikkelsen.

PwC varit finansiell rådgivare och Setterwalls juridisk rådgivare för detta förvärv.

Investerare, finansanalytiker och media är välkomna att delta i en presskonferens (se uppgifter nedan) där Jan Häglund, VD och Koncernchef, och Björn Westberg, Finanschef, kommer att presentera förvärvet och besvara frågor.

Nyckeltal och fakta om Aptilo

  • Privatägt bolag med Norvestor V L.P. som majoritetsägare
  • Grundat 2001
  • Huvudkontor i Stockholm
  • Försäljningskontor i Dallas (USA) och Kuala Lumpur (Malaysia)
  • Försäljning 90,0 Mkr (84,4) för 2019 (2018), baserat på regelverket K3 för finansiell rapportering

Kompletterande finansiell information

Aptilo värderas till 150 Mkr på kassa- och skuldfri basis. Skulder samt andra justeringar uppgår preliminärt till 57,8 Mkr vilket innebär en total köpeskilling på 92,2 Mkr.

Förvärvet kommer att konsolideras i Eneas koncernredovisning från och med 1 oktober som en del av produktgruppen Nätverkslösningar och bidra till Eneas finansiella resultat för det fjärde kvartalet 2020. De förväntade intäkterna från den nya affärsenheten överstiger 20 Mkr för den perioden. Enea upprepar tidigare prognos om en negativ inverkan av Coronapandemin på koncernens totala intäkter under 2020. Denna negativa inverkan, som i huvudsak härrör från förseningar av kundprojekt och investeringar, förväntas fortsätta under tredje och fjärde kvartalet.

Enea uppskattar att förvärvet kommer att bidra positivt till vinsten per aktie redan 2021, med en viss utspädning av rörelsemarginalen. Eneas ambition är att förbättra den förvärvade verksamhetens marginaler, för att i slutet av 2021 närma sig Eneas marginalmål. Enea upprepar tidigare mål om en rörelsemarginal över 20 procent för helåret 2020.

Transaktionskostnaden uppskattas till 4 Mkr.

Uppgifter om presskonferens

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
Telefon: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av innovativ programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter utvecklade för molnbaserade plattformar och 5G inom datahantering, optimering av mobil videotrafik, virtualisering och inbyggd trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com