Pressmeddelande

Enea fortsätter förbättra sitt erbjudande för multicore och Linux

Enea har idag annonserat följande nyheter på Embedded Systems Conference i San Jose i USA:

Enea Bare Metal Performance Tool

Enea har idag lanserat branschens första verktyg för NetLogic Microsystems multicorerprocessor för implementationer som använder sig av ’bare metal’ teknik. Termen ’bare metal’ refererar till multicoreapplikationer där en given processorkärna utför en funktion eller applikation utan multitasking – vanligtvis en enkelt kontroll-loop som kör i en miljö utan ett operativssystem för att därmed uppnå maximal prestanda. 

Enea Optima utökas med support för Linux

Eneas Eclipsbaserade utvecklingsverktyg Enea Optima har utökats med support för Linux med funktionalitet för att debugga C/C++ applikationer samt visualiserings och analysverktyg.

Stöd för ARM Cortex A9 MPCore processor

Eneas operativsystem OSE Multicore Edition har numera stöd för ARMs dual-core Cortex A9 MPCore processor.

Detta är en förenklad summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller utförligare beskrivningar samt fler detaljer.  För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök www.enea.com/news.