Pressmeddelande

Enea förlänger supportkontrakt värt 60 MSEK

Enea har tecknat ett ramavtal för support och underhåll av operativsystem med en av företagets nyckelkunder. Kontraktet är treårigt och förlänger supporttjänster från tidigare ettåriga avtal. Kontraktet ger garanterade återkommande intäkter till ett värde av cirka 20 MSEK per år. Det ettåriga avtal som löpte ut i december 2022 genererade intäkter motsvarande 25 MSEK.

Kontaktperson

Ola Burmark, Finanschef

Tel: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en världsledande specialist på programvara för telekom och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade lösningar kopplar upp, optimerar och skyddar tjänster för mobilabonnenter, företag och sakernas internet. Drygt 100 leverantörer av kommunikationstjänster och 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik varje dag.

Enea har stärkt sin produktportfölj och globala marknadsposition genom att integrera ett antal förvärv, till exempel Qosmos, Openwave Mobility, Aptilo Networks och AdaptiveMobile Security.

Eneas huvudkontor ligger i Stockholm och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com