Pressmeddelande

Enea får japansk order inom multicore värd 8,5 MSEK

Enea har idag tecknat ett avtal med ett globalt it-företat, baserat i Japan. Affären är värd 8,5 MSEK (110 MYEN) och avser licenser för realtidsoperativsystemet Enea OSE Multicore edition, utvecklingsverktyget Enea Optima samt relaterade tjänster. 

Kunden kommer att använda Eneas produkter för att utveckla delar av distributionsnätet för HDTV. Enea OSE valdes för sin förmåga att effektivt hantera processorer med flera kärnor (s.k multicore) och sin lämplighet för distribuerade miljöer. Kunden bedömer att utvecklingstiden därmed kommer att bli kortare. 

"Detta är en fantastik affär av flera anledningar.", säger Per Åkerberg, VD och Koncernchef för Enea. "Marknaden för realtidsoperativsystem står inför ett stort teknikskifte där multicore är det område som beräknas växa mest. Att vi får allt fler affärer med vår prisbelönta multicore-version av Enea OSE visar på styrkan i vårt erbjudande. Dessutom är denna affär gjord i Japan där vi satsat mycket på att bygga upp verksamheten de senaste åren. Att vara framgångsrik i Asien är en viktig faktor för att kunna nå Eneas långsiktiga vision om att skapa ett långt större Enea än vad vi har idag."

Ordervärdet på totalt 110 MYEN är uppdelat på 85 MYEN på mjukvara och tillhörande underhåll det första året samt på 25 MYEN på konsulttjänster. Därutöver tillkommer framtida royalties per sålt system.