Pressmeddelande

Enea får asiatisk order värd 7,9 MSEK

Eneas asiatiska verksamhet har tecknat avtal med ett telekombolag. Affären är värd totalt 7,9 MSEK (1,2 MUSD) och avser licenser för Eneas produkter relaterade till utveckling av basstationer samt tillhörande konsulttjänster.

Av ordervärdet är 3,0 MSEK relaterade till licenser för middlewareplattformen dSPEED, realtidsoperativssystemet OSEck vilket används i digitala signalprocessorer samt Linx för kommunikation mellan processorer. Dessutom har kunden tecknat avtal om att använda Eneas produktnära konsulttjänster till ett värde av 4,9 MSEK.

”Detta är ytterligare ett bevis på vår starka ställning inom telekom.”, säger Per Åkerberg, VD och Koncernchef för Enea. ”Att vara framgångsrik i Asien är dessutom en viktig faktor för att kunna nå Eneas långsiktiga vision om att skapa ett långt större Enea än vad vi har idag.”

Av ordervärdet har licensdelen intäktsförts i andra kvartalet och intäkterna från konsulttjänsterna kommer att intäktsföras under perioden projektet löper d.v.s fram till årsskiftet. Därutöver tillkommer framtida underhållsintäkter samt royaltyintäkter per sålt system.