Pressmeddelande

Enea certifieras av Texas Instruments för utveckling av digitala signalprocessorer

Stockholm, 19 januari 2009 – Enea®, världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, har valts in som medlem i Texas Instruments partnernätverk för experter inom digitala signalprocessorer (DSP). Det är Eneas verksamhet i Linköping, med stor verksamhet inom elektronikutveckling för inbyggda system, som certifieras av TI och rekommenderas som global utvecklingspartner för DSP-uppdrag.

"För kunder som driver utvecklingsprojekt, och vill ha kvalitet inom ramen för en given tid och budget är det en viktig signal att världsledande Texas Instruments har utvärderat vår konsultverksamhet och rekommenderar Enea som utvecklingspartner", säger Gregory Singh, ansvarig för den europeiska konsultverksamheten på Enea.  

Certifieringen ger Enea förhandsinformation om Texas Instruments produkter och verktyg, samt extra stöd för att i alla lägen kunna underlätta kundernas produktutveckling.   

Enea har bred kompetens och en lång erfarenhet av att jobba med DSPer. Redan för tio år sedan startade Enea utvecklingen av Enea OSE®ck, ett realtidsoperativsystem för DSP som stödjer Texas Instruments DSPer. Med de certifierade produkterna Enea OSEck och Enea dSPEED®, en plattform som utökar OSEck med egenskaper för kontroll, felsökning och felhantering, ligger Enea långt fram med stöd för Texas Instruments senaste avancerade DSPer.  

Signalprocessorteknik används idag i en mängd olika produkter som ofta gör beräkningar med bild och ljud, som till exempel ultraljudsapparater och mobiltelefoner. Texas Instruments har under utvärderingsprocessen säkerställt att Enea har en hög kompetensnivå samt kontinuitet och volym i DSP-utveckling ute hos kund.

"Konsulter inom hårdvaruområdet fokuserar vanligtvis på traditionell elektronik som kretskortskonstruktion och programmerbar logik (FPGA), men vi har även expertkompetens inom programmering av DSP-teknik och överbryggar kompetensgapet som ofta finns mellan mjuk- och hårdvaruutvecklingsgrupper", säger Lars Asplund, ansvarig för Eneas elektronikverksamhet i Linköping.  

Eneas kunder befinner sig i teknikens framkant och vill snabbt kunna omsätta sina senaste idéer till nya produkter. Koden implementeras i allt mer komplexa system vilket leder till att kraven på utvecklarnas kunskap och effektivitet hela tiden ökar. Då Eneas konsulter har djup kunskap inom både DSP och FPGA, kan de välja vilken programkod som ska ligga på respektive plattform, och leverera en lösning som både är pris- och prestandaoptimerad. 

"I utvecklingsarbetet är det en stor fördel att konsulterna är experter på både programmering för DSP och programmerbar logik. Vi kombinerar de båda teknikerna och utvecklar lösningar som landar i den önskade brytpunkten mellan pris och prestanda. Det handlar om att skapa den bästa möjliga tekniska lösningen, men till ett pris som gör slutprodukten till en försäljningsframgång. Då är det bra att ha flera parametrar att skruva på", säger Lars Asplund.