Pressmeddelande

Enea avyttrar verksamheten Tjänster för Programvaruutveckling

Enea AB har tecknat avtal om att avyttra sin verksamhet Tjänster för Programvaruutveckling till AROBS Transilvania Software (AROBS), en ledande leverantör av programvaruutvecklingstjänster och ett börsnoterat företag med huvudkontor i Rumänien. Den avyttrade verksamheten omfattar cirka 160 anställda som levererar programvaruutvecklings- och IT-tjänster till kunder i framförallt Europa och Nordamerika och inom en rad branscher, som till exempel medicinteknik, maritima lösningar och inbyggda system.

"Avyttringen av Tjänster för Programvaruutveckling ökar vårt fokus som specialist på programvaruprodukter inom telekommunikation och cybersäkerhet. Marknaden för 5G och avancerad cybersäkerhet går in i en spännande fas och vi ser möjligheter att utmana etablerade konkurrenter och vinna marknadsandelar", säger Jan Häglund, VD och koncernchef på Enea. "Den avyttrade verksamheten kommer dra nytta av AROBS betydande internationella tjänsteorganisation och tillföra ytterligare värde till kunder inom många områden."

Tjänster för Programvaruutveckling har bedrivits som en självständig verksamhet inom Enea. Efter avyttringen tar AROBS över ansvaret för Eneas kunder inom detta område och blir även en leverantör av programvarutjänster till Enea.

"AROBS har tillhandahållit expertis inom programvaruutveckling och IT-tjänster i mer än 20 år till ett brett spektrum av branscher, vilket ger oss möjlighet att säkerställa kontinuiteten och att leverera fler tjänster till Eneas kundbas", säger Voicu Oprean, grundare och verkställande direktör på AROBS. "Vi välkomnar Eneas medarbetare för programvarutjänster till AROBS och värdesätter den erfarenhet de tillför, något som blir ett utmärkt komplement till AROBS programvarutjänster och affärslinjen för inbyggda system."

Transaktionen innebär en avyttring av 100 procent av aktierna i Enea Software AB:s helägda dotterbolag Enea Services Romania SRL till ett bolagsvärde av 17,9 miljoner euro på kassa- och skuldfri basis, inklusive normaliserat rörelsekapital. Det avyttrade bolaget kommer att verka under AROBS varumärke när transaktionen är genomförd. År 2021 omsatte verksamheten Tjänster för Programvaruutveckling 113 miljoner kronor (GAAP) och bidrog med 20 miljoner kronor i rörelseresultat (pro forma).

När avyttringen slutförts kommer den att öka Eneas nettoresultat med cirka 115 miljoner kronor. Köpeskillingen betalas kontant. Transaktionen kommer att stärka Eneas finansiella ställning och ha en positiv effekt på bolagets bruttomarginal. Med förbehåll för sedvanliga villkor för affärens genomförande förväntas transaktionen slutföras under andra kvartalet 2022.

Transaktionskostnaderna beräknas till cirka 11 miljoner kronor vilket innefattar separationsprocessen samt omställning av ordinarie verksamhet till följd av avyttringen.

Invescom Corporate Finance har varit M&A-rådgivare och Popovici Nitu Stoica & Asociatii juridiska rådgivare till Enea i denna transaktion.

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Ola Burmark, Finanschef
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och uppkopplade enheter. Drygt 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com

Om AROBS

AROBS Transilvania Software är det största teknikföretaget i Rumänien som är noterat på Bukarests aktiemarknad. AROBS tillhandahåller programvarutjänster och lösningar inom olika branscher med cirka 70 kunder inom affärslinjen Software Services i Europa och Amerika och mer än 10 000 kunder inom affärslinjerna Software Products, från Europa och Asien. AROBS finns på 10 platser i Rumänien och sju i andra länder. Hundratals AROBS-specialister bygger framtidens lösningar för fordonsindustrin, inbyggda system, kliniska prövningar, resor, IoT, Fintech och Enterprise-lösningar.

Mer om AROBS Group: www.arobs.com