Pressmeddelande

Delårsrapport januari – juni 2019

Stockholm, Sverige, 18 juli 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Nya affärer ger stark tillväxt och lönsamhet

Andra kvartalet 2019

  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 72,2 MSEK (45,9), motsvarande en rörelsemarginal på 27,8 procent (21,5). 
  • Rörelseresultatet ökade till 72,0 MSEK (44,0), motsvarande en rörelsemarginal på 27,7 procent (20,6). 
  • Resultat per aktie ökade till 2,71 SEK (1,83). 
  • Jan Häglund tillträdde 6 maj som ny VD. 
  • Årsstämman utsåg Anders Lidbeck, tidigare VD, till ny ordförande i styrelsen och Birgitta Stymne Göransson till ny styrelseledamot. Styrelsen fick mandat att emittera aktier för att finansiera fortsatt tillväxt. 

Januari – juni 2019

  • Omsättningen uppgick till 501,1 MSEK (383,6), motsvarande en ökning med 31 procent.
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 137,9 MSEK (81,1), motsvarande en rörelsemarginal på 27,5 procent (21,1).
  • Rörelseresultatet ökade till 134,2 MSEK (71,0), motsvarande en rörelsemarginal på 26,8 procent (18,5).
  • Resultat per aktie ökade till 4,85 SEK (2,77).

Signifikanta händelser efter periodens slut

Enea annonserade 9 juli att bolaget har tecknat ett flerårigt kontrakt värt 21,2 MEUR med en av bolagets nyckelkunder.

Kommentarer från Jan Häglund, VD och Koncernchef

Innovation och framgångsrika förvärv ger resultat

Stark tillväxt och lönsamhet

Eneas andra kvartal 2019 är mitt första som bolagets VD och Koncernchef. Det är mycket glädjande att kunna visa en fortsatt stark utveckling med en omsättningstillväxt på 22 procent och en rörelsemarginal på 27,7 procent. Omsättningsökningen är störst inom Network Solutions där nya affärer, främst inom policy- och accesskontroll samt trafikklassificering, har påverkat positivt. Eneas rörelseresultat ökade med 64 procent, jämfört med samma kvartal förra året, drivet av ökad försäljning samt av god lönsamhet i den nya verksamheten för policy- och accesskontroll. Det starka resultatet har också genererat en ökning av vinst per aktie till 2,71 SEK och kassaflödet före förändring i rörelsekapitalet är fortsatt starkt med 74,5 MSEK under kvartalet. Det skall noteras att lönsamheten i andra kvartalet påverkas av positiva engångseffekter. Även om vår långa trend av positiv resultatutveckling förväntas kunna fortsätta, skall man inte räkna med lika hög rörelsemarginal i kommande kvartal. Vårt mål att uppnå tillväxt med en rörelsemarginal över 20 procent ligger fast.

Vi förstärker vår ledande position inom trafikklassificering

Cybersäkerhet fortsätter att vara en dynamisk och växande marknad där Enea har en ledande ställning inom den teknik för trafikklassificering som kallas DPI (Deep Packet Inspection). Under kvartalet har vi tecknat ett avtal värt 2,8 MUSD med en stor amerikansk leverantör av molnteknologi och nätverkslösningar för företag. Enea bidrar till kundens lösning för programvarubaserade företagsnät, så kallade Software Defined Wide Area Networks (SD-WAN). Detta avtal är ytterligare ett exempel på att kunder väljer Eneas programvara, baserat på vår mångåriga expertis inom nyckelområden som cybersäkerhet och nätverkskommunikation.

Policy och accesskontroll ger nya affärer

Enea har tidigare offentliggjort förvärvet av en verksamhet för policy- och accesskontrollsprodukter från Atos Convergence Creators. Policy- och accesskontroll finns i alla 4G- och 5G-system och används för att ge användare tillgång till nätuppkoppling och tjänster. Det är en marknad som förväntas växa med ökad mobiltrafik och operatörers tillgång till spektrum för 5G. Enea utvecklar och levererar programvara som är specialiserad för molnbaserad infrastruktur. Eneas förvärv av en verksamhet för policy- och accesskontrollsprodukter har gett ett positivt bidrag till lönsamheten under andra kvartalet.

Stort avtal med stabila intäkter för operativsystem

Eneas traditionella affärsverksamhet inom realtidsoperativ-system är betydelsefull, även om den utgör en mindre andel av företagets totala intäkter än tidigare (21 procent under andra kvartalet). Användningen av öppen källkod, till exempel Linux, fortsätter att öka vilket minskar efterfrågan på proprietära operativsystem, där Eneas realtidsoperativsystem OSE är marknadsledande inom telekommunikation.

Vi har under kvartalet förnyat ett avtal, som täcker åren 2019-2022, rörande operativsystem med en av våra största kunder till ett värde av 21,2 MEUR. Förlängningen av avtalet innebär en förväntad minskning av intäkterna för operativsystem från denna kund under kommande fyra år. Vi kommer fortsätta att anpassa fokus och kostnader i förhållande till hur marknaden utvecklas inom operativsystemområdet.

Prisbelönta innovationer

Enea är ett innovationsföretag och vi fortsätter att investera en väsentlig del av intäkterna i forskning och utveckling. Majoriteten av företagets cirka 650 medarbetare utvecklar programvara för morgondagens system, till exempel 5G. Under kvartalet har vi vunnit fina utmärkelser för två produkter – en programvara för att begränsa överbelastning i mobila system samt en lösning för effektivare lagring av data i framtidens 5G-system. Den ökande mängden datatrafik, i kombination med den nya 5G-standarden, gör att marknaden för Eneas programvarulösningar växer. Vi har en världsledande ställning inom flera nyckelområden, inte minst hantering och optimering av videotrafik i mobila nät.

Nya kunder inom företagskommunikation

Enea har nyligen lanserat en produkt (NFV Access), som öppnar dörren till den växande marknaden för företagskommunikation. NFV Access är en programvaruplattform som ger företagskunder möjligheter att använda olika applikationer för kommunikation och säkerhet, i kombination med hårdvara från ett antal oberoende leverantörer. Vi har nu tecknat våra första avtal och vi har även hjälpt till att sätta system i kommersiell drift. Vår affärsmodell inom detta område är baserad på abonnemang för använda enheter. De totala intäkterna kommer därmed att öka i takt med att nya enheter installeras, ofta på små och medelstora företag.

Framtidsutsikter

Vi ser fortsatt positivt på marknadsutsikterna för programvara i telekomsystem och företagsnätverk, dock kan storleken på affärer och intäkter variera mellan enskilda kvartal. Vi har en bra grund att stå på, baserat på egen utveckling och de senaste årens företagsköp. Vi kommer därför fortsätta att investera i egen innovation samt söka efter förvärv som förstärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga.

Vårt mål för helåret 2019 är att uppnå omsättningstillväxt jämfört med 2018 samt en rörelsemarginal på över 20 procent.

Den fullständiga rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt publiceras på www.enea.com 

Press och analytikermöte 

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Jan Häglund, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen den 18 juli, 2019 kl. 08:30
Länk:
https://tv.streamfabriken.com/enea-q2-2019
Telefonnummer:

SE: +46 8 5055 8365 
UK: +44 333 300 9265 
US: +1 833 526 8383
 

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-07-18 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.com eller kontakta:

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-post: [email protected]

Tomas Hasselrot, Director, Marketing and Communication
Telefon: 070-971 6134
E-post: [email protected]


Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafikklassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder människor med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com 

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for Leaders är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.