Pressmeddelande

Årets julklapp – en tympanometer

Inriktningen på Eneas sociala ansvarstagande ska framöver styras av medarbetarnas ideella engagemang utanför arbetstid

Stockholm, 2 december 2008 – Enea® börjar arbeta med medarbetarstyrt socialt ansvarstagande (CSR). Med initiativet vill Enea stötta och visa respekt för sina medarbetare samtidigt som man skapar en närhet till projekten då resultatuppföljningen blir tydligare.  

"Våra medarbetare är vår största tillgång. Genom att grunda vårt sociala engagemang på deras voluntärarbete visar uppskattning för deras arbete. Dessutom skapar vi en stark koppling till, och känsla för, projektet och dess resultat", säger Åsa Landén Ericsson, vd på Enea.

En gång om året kan medarbetare på Enea söka stöd för ett projekt av humanitär karaktär. Ett projekt per år väljs ut, som sedan följs genom medarbetarens berättelser. Årets stöd ska gå till en hörcentral för döva och hörselskadade i Moldavien, Europas fattigaste land.  

Tanja Solovej arbetar på Eneas ekonomiavdelning. Sedan tio år ägnar Tanja stor del av sin fritid och semester åt ett projekt via Hörselskadades förening i Stockholms projekt som arbetar för att förbättra vården för döva och hörselskadade i Moldavien. Den enda vården för hörselskadade och döva finns i dag i huvudstaden, Chisinau. Få familjer har råd att resa dit och betala för den.  

I höstas startade Tanja och teamet, efter flera års förberedelser, en hörcentral på en internatskola för döva och hörselskadade i Tiraspol, en stad med 130 000 invånare. Målet är att ge hjälp till självhjälp. Enea bidrar med inköpet av en tympanometer, med vilken man kan göra hörseltest som avgör om ett barn är hörselskadat redan vid två månaders ålder. När barnet blir äldre kan man få reda på graden och typen av hörselskada. Tympanometern gör att de kan få rätt stöd och vård tidigt.  

"Just nu står tympanometern högst på Hörcentralens önskelista och med den tar de ett stort kliv mot att vara självgående. Nu har Hörcentralen både kunskap och utrustning så att de kan visa vägen för en utbyggd hörselvård i landet", säger Tanja Solovej.  

"Jag är imponerad av Tanjas arbete och glad att vi kan åstadkomma ett sådant omedelbart resultat", säger Åsa Landén Ericsson.