Pressmeddelande

Ändring av antalet aktier och röster i Enea AB

Under februari månad har antalet aktier och röster i Enea AB ökat med anledning av riktad nyemission och återköp av 243 000 C-aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 6 maj 2021, beslutade om den 15 februari 2022.

Per den 28 februari 2022 uppgår antalet aktier i Enea AB till 21 858 231 aktier, 21 615 231 är stamaktier med en röst vardera och 243 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 21 639 531 röster.

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Ola Burmark, Finanschef
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och uppkopplade enheter. Drygt 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com