Pressmeddelande

Anders Lidbeck lämnar uppdraget som VD och föreslås av valberedningen bli ny styrelseordförande i Enea

Stockholm, Sverige, 5 november 2018 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA) Överväganden rörande successionsplanering för Eneas ledning har utmynnat i att Anders Lidbeck kommer att lämna uppdraget som VD och, om årsstämman 2019 så beslutar, bli ny styrelseordförande efter Anders Skarin, som inte står till förfogande för omval.

Rekryteringen av ny VD har inletts. Anders Lidbeck fortsätter att vara VD fram till årsstämman 2019.

Valberedningen kommer att lämna ytterligare information och motiv i samband med att dess fullständiga förslag inför årsstämman presenteras.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-11-05 kl. 01:40.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Per Lindberg, valberedningens ordförande

Telefon: 079 340 75 92

E-post: [email protected]

Anders Skarin, styrelsens ordförande

Telefon: 070 556 39 21

E-post: [email protected] 

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: [email protected]

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.