Pressmeddelande

Valberedning inför Enea ABs årsstämma 2013

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Enea AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2013. Valberedningen utgörs av Per Lindberg, Sverre Bergland (DnB Nor), Robert Andersson (Limhamn Förvaltning) samt Anders Skarin (styrelseordförande i Enea AB). Valberedningen har utsett Per Lindberg till sin ordförande. 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2014.  

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected].