Pressmeddelande

Valberedning för styrelsen i Enea AB

Valberedningen har enligt stämmobeslut till uppgift att förbereda val av styrelseledamöter vid ordinarie bolagsstämma 2006.

Valberedningen består av följande medlemmar: Staffan Ahlberg, styrelseordförande i Enea AB Per Lindberg, aktieägare Thomas Ehlin, Nordea Fonder Magnus Bakke, Robur Fonder Joachim Waldén, aktieägare Förslag från aktieägare rörande nominering av styrelseledamöter kan lämnas till styrelsens ordförande Staffan Ahlberg under bolagets adress Enea AB, Box 1033, 164 21 Kista eller via e-mail [email protected]