Pressmeddelande

Svensk mjukvara i 30 procent av alla mobiler levererade under 2007

Stockholm, 12 februari 2007 – Enea, som är en världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, har levererat mjukvara till 350 miljoner nya mobiler under 2007.

”Inget annat mjukvaruföretag har sin mjukvara i fler mobiltelefoner än Enea”, säger Johan Wall, vd och koncernchef för Enea. ”Vår mjukvara sitter uppskattningsvis i 30 procent av de cirka 1,2 miljarder mobiler som levererades i fjol.”

Eneas mjukvaruplattformar är särskilt anpassade till nästa generation av ny teknik som ska klara konvergerande multimediatjänster såsom film, tv och musik.

”Som experter på plattformsutveckling för mobilindustrin ser vi att efterfrågan på totallösningar, inte bara enstaka komponenter utan mjukvara och konsulttjänster integrerade och levererade som helhet, ökar”, säger Johan Wall.

Eneas produktportfölj av realtidssystem är konstruerade för användning i såväl mobil infrastruktur som i mobiltelefoner. Genom att erbjuda en funktionalitet som fungerar på flera nivåer och noder erbjuder Enea en konkurrenskraftig plattform som effektiviserar kundens utvecklingsprocess genom att sänka kostnader, korta utvecklingstider och samtidigt erbjuda en lösning optimerad för specifika behov.


Korta fakta om Eneas mjukvaruplattform för mobiler:
o Sitter i hälften av världens 3G-mobiler
o Integrerades i 350 miljoner nya mobiler under 2007
o Används mest i 3G-mobiler
o Används i 5 miljarder mobilsamtal varje dag, vilket är hälften av de 10 miljarder samtal som görs i hela världen
o Nytt utvecklingscentrum i Lund, Enea Wireless Solution Center