Pressmeddelande

Öppen källkod blir en del av Eneas middleware-erbjudande

Stockholm, 21 oktober 2008 – Enea®, världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, vill växa med sina kunder och kunna erbjuda ett bredare tjänsteutbud. Utvecklingen inom mjukvara bidrar till att Enea paketerar lösningar baserade på valfri kombination av kommersiell mjukvara, öppen källkod och tillhörande konsulttjänster. Därtill blir Enea medlemmar av OpenSAF Foundation, ett industrisamarbete kring öppen källkod för middleware. Initiativet väntas stärka Eneas ställning på företagets nyckelmarknad inom telekom, men även inom andra kommunikationsintensiva industrier.  

"Middleware är en av flera viktiga byggstenar när man konstruerar kommunikationsintensiva system. Hittills har Enea framgångsrikt byggt sitt erbjudande kring egenutvecklade produkter och kring konsulternas starka domänkunskap inom telekom", säger Åsa Landén Ericsson, vd och koncernchef, Enea. "Framöver ska vi arbeta utifrån en mer lösningsorienterad modell där vi även kan lösa kundens problem med inslag av öppen källkod. Det gör Enea till en starkare partner eftersom vi är ett av få globala företag som kan tillhandahålla heltäckande middlewarelösningar." 

Framöver kommer Enea att fortsätta utveckla specifik funktionalitet i den egna produkten Enea Element, delta aktivt i OpenSAF Foundation, som främjar öppen källkod inom middleware, samt ta fram ett flertal tjänster kring dessa erbjudanden.  

"Ett sådan tjänst är vårt nya kompetenscenter, Enea Communications Center, där utrustningstillverkare via workshops kan överblicka och utvärdera de olika alternativ som finns inom kategorin mellanvara", säger Åsa Landén Ericsson. "För företag som utvecklar kommunikationsintensiva produkter, inom t ex telekom, fordon, försvar samt den medicintekniska industrin, är Eneas nya tjänsteutbud en intressant kombination."