Pressmeddelande

Makulering av aktier

Per den 29 april har 604 613 aktier makulerats i enlighet med beslut på årsstämman. Vid juli månads utgång uppgick totalt antal aktier till 17 054 478.