Pressmeddelande

Inbjudan till media- och analytikerträff 26 april 2006

Enea publicerar delårsrapporten för första kvartalet på onsdag den 26 april 2006.

Med anledningen härav är ni välkomna till en media- och analytikerträff där VD Johan Wall och CFO Håkan Gustavson presenterar Enea och den finansiella utvecklingen samt svarar på frågor. Plats: Citigate Stockholms lokaler på Birger Jarlsgatan 6B, 6 tr. Tid: onsdag den 26 april klockan 10.00 Anmälan är obligatorisk och görs till Susanne Nilsson, 08-527 808 27, [email protected]. För dem som inte har möjlighet att delta personligen kommer en telefonkonferens arrangeras samma dag klockan 15.00. Presentationen sker på engelska och det kommer även att finnas utrymme för frågor. Telefonnummer till konferensen är 08-506 269 04, lösenord behövs inte. Anmälan sker i samband med att man ansluter sig till konferensen. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.enea.com strax innan konferensen startar.