Pressmeddelande

Inbjudan till kapitalmarknadsträff och telefonkonferens

Eneas bokslutskommuniké för helåret 2004 presenteras tisdagen den 8 februari före börsens öppnande. Samma dag inbjuds till en kapitalmarknadsträff kl 10.00 i Rektangelsalen på Berns, Berzelii Park i Stockholm, med koncernchef Johan Wall och finansdirektör Gunilla Spongh.

Klockan 11.30 samma dag hålls en telefonkonferens på engelska. Telefonnumret till telefonkonferensen är 08-672 81 51. Lösenord är Enea. Presentationen blir tillgänglig före kl 10.00 på vår hemsida www.enea.com och www.enea.se. För att bekräfta ditt deltagande på presentationen på Berns, vänligen maila ditt svar till [email protected], fax 08-527 808 99 eller ring 08-527 808 27 senast kl 14.00 måndagen den 7 februari. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jag kommer att delta vid Eneas kapitalmarknadsträff på Berns, Rektangelsalen, den 8 februari kl 10.00. Namn: ………………………………………………….……………………………. Företag: ………………………………………………………………...……………