Pressmeddelande

Inbjudan till Enea AB’s telefonkonferens

Delårsrapporten för första kvartalet 2005 för Enea AB publiceras på tisdag den 26 april 2005 innan börsens öppnande. Investerare välkomnas att delta telefonkonferensen som arrangeras samma dag kl. 14.00 med VD och koncernchef Johan Wall samt finansdirektör Gunilla Spongh.

Presentationen sker på engelska och det kommer även finnas utrymme för frågor. Telefonnummer till konferensen är 08-506 269 04, lösenord behövs inte. Presentationen kommer att finnas gillgänglig på www.enea.se strax innan konferensen startar. För mer information, vänligen kontakta: Gunilla Spongh, finansdirektör Enea AB 08-507 140 00, email: [email protected]