Pressmeddelande

Inbjudan till Enea AB’s telefonkonferens

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2005 för Enea AB publiceras på tisdag den 25 oktober 2005 innan börsens öppnande. Investerare välkomnas att delta telefonkonferensen som arrangeras samma dag kl. 14.30 med VD och koncernchef Johan Wall samt finansdirektör Håkan Gustavson.

Presentationen sker på engelska och det kommer även att finnas utrymme för frågor. Telefonnummer till konferensen är 08-506 269 04, lösenord behövs inte. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.enea.se strax innan konferensen startar.