Pressmeddelande

Förändring inom Eneas konsultverksamhet

Enea har förändrat strukturen och ansvarsfördelningen inom sin konsultverksamhet.

Magnus Bondesson har rekryterats till befattningen som regionchef för Eneas konsultverksamhet i Öresund. Magnus Bondesson kommer närmast från en befattning som COO inom BTJ och har tidigare arbetat som konsultchef inom Semcon-koncernen. Magnus Bondesson kommer att tillträda sin nya befattning under april månad.

Håkan Rippe har utsetts till chef för affärsområdet Nordic Consulting. Håkan Rippe har varit anställd inom Enea sedan 2009 och har tidigare arbetat med affärsutveckling och konsultverksamhet inom bland annat Telelogic. Eneas nordiska konsultverksamhet har idag enheter i Stockholm, Öresund och Linköping.

Gregory Singh som tidigare hade befattningen som Senior Vice President Global Services har lämnat Enea.