Pressmeddelande

Finansiell information från Enea

Enea har fastställt följande tillfällen för finansiell information:

Bokslutskommuniké för 2004 8 februari 2005 Årsredovisning för 2004 mitten av april 2005 Delårsrapport januari-mars 2005 26 april 2005 Ordinarie bolagsstämma 2005 19 maj 2005 Delårsrapport januari-juni 2005 21 juli 2005 Delårsrapport januari-september 2005 25 oktober 2005 Bokslutskommuniké för 2005 8 februari 2006