Pressmeddelande

Eneas strategiska insatser får gehör i telekombranschen

Enea summerar resultaten av sin strategi som tillkännagavs i december förra året. Det förändringsarbete som bedrivits för att effektivisera organisationen och kunderbjudandet har bland annat resulterat i Enea Linux och Enea Linux Base Station Platform. Därmed har Enea uppnått de mest omedelbara delmålen i sin strategi mot att bli världens ledande systemlösningsleverantör för 3G- och 4G-infrastruktur.

Enea har under det senaste halvåret framgångsrikt genomfört en rad aktiviteter, med följande resultat:

 • Ett renodlat programvarubolag
  I och med avyttringen av den nordiska konsultverksamheten i början av året, har Enea blivit ett renodlat bolag med en tydligare affärsinriktning och fokus på sin kärnverksamhet.
 • Ett fokuserat arbete med nyckelkunder
  Satsningen på nyckelkunder har resulterat i en djupare kunddialog och produktutveckling samordnad med kundernas krav. Eneas stöd till sina befintliga och framtida nyckelkunder har förbättrats och som ett exempel på detta tecknades nyligen ett licensavtal med en japansk nyckelkund, värt 8.3 MSEK.
 • Evolution av Enea OSE för att möta framtidens krav
  Eneas kunder har komplexa programvarusystem som innefattar flera typer av operativsystem – både kommersiella och baserade på öppen källkod. Varianterna av Eneas realtidsoperativsystem OSE vidareutvecklas kontinuerligt och det senaste tillägget är att utöka OSE Multicore Edition med 64-bitarssstöd för utvalda System-on-Chip-arkitekturer.
 • Fullt Linuxstöd
  Med en lång historia av att jobba med Linux i olika former, kan Enea nu med Enea Linux tillhandahålla alla relevanta byggstenar för att skapa kompletta integrerade systemlösningar för telekominfrastruktur. Baserat på Eneas långa expertis inom robusta och framtidssäkra system, tillför även Enea realtidsliknande egenskaper till Linux.
 • Lösningar för telekombranschen
  Enea stärker ytterligare sin position som ledande OS-lösningsleverantör till telekombranschen genom dagens lansering av Enea Linux Base Station Platform, som riktar sig till radioaccessnätverk.
 • Global koordinering av stora kundprojekt
  Eneas förbättrade koordinering av globala kundprojekt har medfört hög tillväxt för tjänsteverksamheten.
 • Närmare samarbete med ledande hårdvarutillverkare
  Enea Linux Base Station Platform är framtagen i nära samarbete med Freescale Semiconductor för att lösa aktuella kundproblem och passar Freescales QorIQ®, StarCore® och QorIQ Qonverge™ SoC-arkitekturer.

Enea uppskattar att mer än hälften av världens macrobasstationer kör programvara från Enea och hälften av jordens befolkning med LTE-åtkomst kopplar upp sig med hjälp av Eneateknologi. Eneas uttalade målsättning är att fortsätta vara det naturliga leverantörsvalet för kunder som utvecklar innovativa och tillförlitliga produkter som kommunicerar.