Pressmeddelande

Eneas royaltyintäkt högre än tidigare beräknat

Som en följd av utökad användning av Eneas programvara och efter kvartalsvis avstämning av royaltybaserade volymer kan Enea tillgodoräkna sig 13 MSEK mer än tidigare beräknat. Beloppet kommer att intäktföras i december 2011.

”Merparten av Eneas intäkter är återkommande intäkter där royalty är en viktig del.”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. ”Royalty rapporteras in kvartalsvis och varierar beroende på våra kunders försäljning av sina produkter. Därför varierar royaltyintäkten naturligt över kvartalen och den kommer att bli högre under fjärde kvartalet än vår tidigare bedömning.”