Pressmeddelande

Eneas årsredovisning för 2012 är publicerad

Eneas årsredovisning för 2012 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Eneas hemsida; på sidan med finansiella rapporter samt på sidan med dokument inför årsstämman.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras inom kort.

Länk till sidan med dokument inför årsstämman: www.enea.se/arsstamma
Länk till sidan med finansiella rapporter: www.enea.se/finansiellarapporter