Pressmeddelande

Eneas årsredovisning för 2011 publicerad

Eneas årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Eneas hemsida; på sidan med finansiella rapporter samt på sidan med dokument inför årsstämman.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras inom kort.

Länk till sidan med dokument inför årsstämman: www.enea.se/arsstamma
Länk till sidan med finansiella rapporter: www.enea.se/finansiellarapporter

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-03-16 kl 10:30.