Pressmeddelande

Eneas årsredovisning för 2010 samt information om inlösenprogrammet är publicerad

Eneas årsredovisning för 2010 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Eneas hemsida; på sidan med finansiella rapporter samt på sidan med dokument inför årsstämman.

Enea har dessutom publicerat en informationsbroschyr som beskriver det föreslagna inlösenprogrammet samt styrelsens beslutsförslag inför årsstämman. Denna dokumentation finns tillgänglig på svenska och engelska på sidan med information inför årsstämman.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras inom kort.

Länk till sidan med dokument inför årsstämman: www.enea.com/arsstamma
Länk till sidan med finansiella rapporter:
www.enea.com/finansiellarapporter