Pressmeddelande

Eneas årsredovisning för 2009

Eneas årsredovisning för 2009 har offentliggjorts och finns tillgänglig på sidan med finansiella rapporter samt på sidan med dokument inför årsstämman på www.enea.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras i mitten på april.

Notera: Informationen är sådan som Enea ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2010 klockan 15.00.