Pressmeddelande

Eneas årsredovisning för 2008

Enea® publicerar idag årsredovisningen och bolagsstyrningsrapport för 2008. Årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten finns tillgänglig på svenska och engelska för nedladdning på bolagets hemsida www.enea.com. Utskrivet exemplar kan beställas via 08-507 140 00 eller [email protected].