Pressmeddelande

Enea växer med breddat Linux erbjudande

Enea etablerar nytt kompetenscenter för Linux. Etableringen är ett resultat av den starka efterfrågan på Linuxkompetens inom inbyggda system som Enea känner av.

Stockholm, 7 december 2007 – Enea (Nordic Exchange/Small Cap/ENEA), som är en världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för nätverk, förvärvade tidigare i år svenska QiValue Technologies, en ledande leverantör av Linux-lösningar. Förvärvet har fallit väl ut och stärkt Eneas mjukvaruerbjudande samt ökat förmågan att erbjuda inbyggda Linux-lösningar. I dag är efterfrågan så stark att bolaget beslutat etablera ett dedikerat kompetenscenter - Enea Linux Competence Center (ELCC).

”Linux ställning som operativsystem blir allt mer dominerande”, säger Gregory Singh, ansvarig för Eneas konsultverksamhet i Norden. ”ELCC är ett resultat av den starka efterfrågan vi känner av, och vår önskan att tydligt paketera vårt tjänsteerbjudande som växt fram sedan förvärvet av QiValue.”

ELCC’s resurser uppgår till 40 personer och beräknas under 2008 att växa till 60 personer. Erbjudandet är specialistkunskap inom utveckling av elektronik och mjukvara för inbyggda Linux-baserade plattformar. En del av centrat omfattar utbildningsverksamhet med kurser inom Linux för inbyggda system samt Linux för systemadministratörer och nätverkstekniker.

”Vår största utmaning är inte att ta in nya kunder, utan att kontinuerligt hålla en hög rekryteringstakt av kvalificerade utvecklare”, säger Gregory Singh.

Oberoende industrianalytikerfirman Venture Development Corporation rapporterar att tillverkare av inbyggda system allt oftare väljer Linux som operativsystem, och att en majoritet skulle välja Linux för nästkommande utvecklingsprojekt.