Pressmeddelande

Enea utser tillförordnad finansdirektör

Eneas nuvarande finansdirektör, Gunilla Spongh, kommer att lämna koncernen per sista augusti för annat uppdrag utanför koncernen. Hon har varit verksam i Enea i drygt två år och haft en aktiv roll i de senaste årens omstruktureringsarbete. ”Gunilla har dragit ett tungt lass under arbetet med att rekonstruera Enea genom en nyemission, försäljning av icke-kärnverksamheter och utveckling av interna processer. Nu går vi in i en ny fas med ökad marknadsorientering och ett tydlig globalt produkterbjudande. Vi söker därför nu en finansdirektör med stor erfarenhet av internationellt arbete”, säger Eneas VD och koncernchef Johan Wall. Rekryteringen av en ny finansdirektör har påbörjats. Tillsvidare har Sven Eriksson, för närvarande Business Controller vid dotterbolaget Enea Systems AB, utsetts till tillförordnad finansdirektör.