Pressmeddelande

Enea tecknar licensavtal värt 4,8 MSEK med kund inom medicinteknik

Enea har tecknat ett avtal med en europeisk leverantör av utrustning för medicinteknik. Kunden kommer att uppgradera sin programvaruplattform till en lösning baserad på multicore och har beslutat att investera i Eneas realtidsoperativsystem Enea OSE Multicore edition, samt i Eneas utvecklingsverktyg Optima.

 Multicore innebär att hårdvaruchippet har mer än en processorkärna vilket betyder att nya versioner av operativssystem krävs som kan hantera multipla processorkärnor. Kunden byter till en hårdvaruplattform baserad på multicore för att sänka kostnaden och öka prestandan.

"Multicore är en snabbt växande marknad och denna affär är ännu ett bevis på att Enea har en stark ställning och de bästa produkterna inom detta teknikområde.” säger Per Åkerberg, VD och Koncernchef för Enea. "Kunden sökte en kraftfull teknisk lösning men också en pålitlig leverantör som kan stötta dem under många år. Enea valdes på grund av våra innovativa och stabila framtidslösningar.”

Det totala ordervärdet på 522.000 Euro (4,8 MSEK) är uppdelat på utvecklingslicenser och produktionslicenser där 70% av värdet intäktsförs i tredje kvartalet 2010 och 30% senare i kundens produktionsfas.