Pressmeddelande

Enea tecknar första kundkontrakt för NFV Access

Stockholm, Sverige, 4 juli 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Enea har tecknat de första kundkontrakten för den nyligen lanserade produkten NFV Access. Denna produkt är resultatet av investeringar inom forskning och utveckling och bygger på Eneas expertis inom operativsystem och programvaruplattformar.

Eneas första kunder använder NFV Access som plattform i enheter (uCPE) för kommunikation hos små och medelstora företag. Dessa företag kan välja applikationer (VNF) från många leverantörer och för olika tillämpningar, till exempel i programvarudefinierade företagsnät (SD-WAN) och säkerhetslösningar. NFV Access är oberoende av valet av hårdvara, vilket ger kunder ett stort urval av hårdvaruenheter (s.k. white boxes) till ett konkurrenskraftigt pris.

Marknaden för uCPE-produkter är i ett tidigt skede. Den förväntas växa under de närmaste åren, i takt med att små och medelstora företag förnyar sina kommunikationslösningar. Eneas affärsmodell för NFV Access är baserad på abonnemang för de enheter som kunder levererar och behåller aktiva i drift. De nu ingångna avtalen förväntas ge begränsade intäkter under 2019.

”Vi är glada över att kunder valt Eneas nya programvaruplattform för företagskommunikation och säkerhet. Det visar att Enea har produkter, expertis och affärsmodeller för att adressera denna intressanta marknad”, säger Jan Häglund, VD och Koncernchef, Enea. 

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Jan Häglund, VD och Koncernchef

E-post: [email protected]

Renée Johnson, Exekutiv Assistent

E-post: renee.johnson@enea.com 

Telefon: 08 – 507 140 00

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.