Pressmeddelande

Enea tecknar ett stort flerårigt kontrakt värt 21,2 MEUR

Stockholm, Sverige 9 juli 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Enea har förnyat ett ramavtal värt 21,2 MEUR med en av företagets nyckelkunder, en ledande global leverantör av telekomutrustning. Avtalet täcker Eneas operativsystemprodukter OSE, OSEck samt Enea Linux. Kontraktet ger förutsägbara och återkommande intäkter under fyra år med en initial ökning och därefter en årlig minskning (-21%, 2019-2022 CAGR), i takt med kundens ökande användning av mjukvara med öppen källkod.

”Jag är mycket nöjd med att annonsera denna affär, som säkerställer betydande intäkter under fyra år. Det visar att Eneas operativsystemsprodukter fortsätter att spela en viktig roll för våra kunder”, säger Jan Häglund, VD och Koncernchef, Enea.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-07-09 kl. 18:00.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Jan Häglund, VD och Koncernchef

E-post: [email protected]

Björn Westberg, CFO

Telefon: 08 – 507 140 00

E-post: [email protected] 

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.