Pressmeddelande

Enea tecknar Bridged Services-avtal värt 11,8 MSEK med amerikanskt medicinteknikbolag

Enea och ett ledande amerikanskt företag inom medicinteknik har tecknat ett tjänsteavtal värde av 11,8 MSEK (1,8 MUSD). Avtalet är en förlängning som löper under resten av 2014 med en av Eneas kunder sedan länge.

Enea levererar lösningen inom sin Bridged Services-modell, som under ledning av lokala programchefer kombinerar internationell teknisk expertis från flera leveransplatser. I detta fall ansvarar ett team i Rumänien för arkitektur, utveckling och programmering, och ett team i Nordamerika ansvarar för projektledning och leverans.

Enea är kundens huvudsakliga leverantör av outsourcade FoU-tjänster för utveckling och underhåll av nästa generations programvara för kundens infusionsteknik. Dessutom tillhandahåller Enea den kvalitetssäkring som krävs av FDA, inklusive utveckling av en hårdvaruplattform som automatiserar infusionssystemet i labbet, utveckling och integration av återanvändbara tester, utveckling av alla nödvändiga testskript samt genomförande och hantering av automatisk och manuell testning.

"Enea har lång erfarenhet av att tillhandahålla tjänster och programvaruutveckling för stringenta, processbaserade applikationer", säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. "Kundens förnyade förtroende för Enea är ett bevis på vår framgångsrika Bridged Services-modell för att hantera ingenjörsteam offshore."

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-05-05 kl 11:00.