Pressmeddelande

Enea tecknar avtal värt 4,2 MUSD för DPI mjukvara

Stockholm, 30 januari 2019, Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA) har tecknat ett avtal värt 4,2 MUSD över två år, som täcker inbyggd Deep Packet Inspection (DPI) mjukvara för en global, nordamerikansk leverantör av nätverksutrustning.

Affären, som ingår i Eneas förväntade affärsvolym för 2019, omfattar såväl mjukvarulicenser som tillhörande support och underhåll.

Avtalet omfattar Eneas Qosmos ixEngine, som är en DPI-baserad mjuvara för att klassifiera nätverkstrafik, som känner igen över 3100 protokoll och kan extrahera över 5000 metadata.

Utrustningsleverantören kommer att integrera Qosmos ixEngine i sin helhetslösning, som behöver en detaljerad förståelse av nätverkstrafik för att optimera uppkopplingar av olika applikationer. I det här fallet tillhandahåller Qosmos ixEngine granulär trafikinformation som används som input för funktioner som nätverksoptimering, tjänstekvalitet, brandväggsfunktionalitet och rapportering.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-01-30 kl. 21:45 CET.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: +46 709 710 33

E-post: [email protected]

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.