Pressmeddelande

Enea tecknar avtal för accesshantering värt 1,5 MEUR

Stockholm, Sverige, 25 juli 2019, Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Enea har tecknat ett avtal för accesshanteringsmjukvara (authentication, authorization, and accounting – AAA) värt 1,5 MEUR för med en tysk mobiloperatör.

Kontraktet, som är en del av Eneas förväntade affärsvolym, innehåller mjukvarulicenser och tjänster, samt support och underhåll. Tjänster och mjukvarulicenser motsvarar ungefär 45 procent av intäkterna, där den större delen intäktsförs under andra halvan av 2019. Support och underhållsdelen av kontraktet ger återkommande intäkter under 2020 och 2021.

Eneas produkter for policy och accesskontroll är inriktade både mot dagens 4G system och mot den nya 5G arkitekturen för mobila nät. Varje dag använder mer än 300 miljoner abonnenter Eneas mjukvara för policy och accesskontroll

”Detta kontrakt för accesshanteringsmjukvara förstärker vår position som leverantör av nätapplikationer för morgondagens mobila nät”, säger Jan Häglund, VD och Koncernchef, Enea.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-07-25 kl. 17:00.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-post:
[email protected]

Tomas Hasselrot, Director, Marketing and Communication
Telephone: +46 70 971 6134
E-mail:
[email protected] 

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder människor med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.