Pressmeddelande

Enea tar ytterligare en order på mjukvaran Element

Stockholm, 20 december 2007 – Enea, som är en världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för nätverk, har tagit kvartalets tredje order på den egenutvecklade mjukvaran Enea Element. Det är ett amerikanskt företag som nu lägger sin andra order på kort tid. Ordern, som omfattar en del av mjukvaran Element, uppgår till 1,2 MSEK. Leverans sker under fjärde kvartalet. Enea har därmed tagit totalt 11 affärer med Element, varav sju under 2007.

”Vi är mycket nöjda med att kunden lägger ytterligare en order på Enea Element”, säger Johan Wall, vd och koncernchef, Enea. ”Det bekräftar att programvaran genererar det utlovade mervärdet av pålitlighet, kvalitet, minskad utvecklingstid och kapade utvecklingskostnader.”

Enea har de senaste två åren gjort en satsning på att bredda sin produktportfölj vertikalt mot telekomsektorn. Detta mot bakgrund av att telekomföretag i växande utsträckning är intresserade av att köpa färdigutvecklad mjukvara.

Eneas mjukvaruportfölj innehåller nu flera förintegrerade produkter som underlättar för telekomaktörer att utveckla sitt kunderbjudande och samtidigt snabbare komma ut på marknaden. Enea Element, en så kallad middleware, har under året banat väg för nya affärer på den amerikanska marknaden.

För mer information om Enea Element besök www.enea.com/element.