Pressmeddelande

Enea startar Wireless Solution Center som erbjuder totallösningar för växande mobilindustri

Stockholm, 30 januari 2007 – Enea, som är en världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, förstärker sitt erbjudande mot mobilindustrin med satsningen på Enea Wireless Solution Center (WSC). Genom att fokusera mobilexpertisen till WSC kan Enea åta sig större utvecklingsuppdrag inklusive integration, vidareutveckling och optimering av kundens, Eneas eller tredje parts mjukvaror.

”Efterfrågan på totallösningar, inte bara enstaka komponenter utan mjukvara och konsulttjänster integrerade och levererade som helhet, ökar”, säger Johan Wall, vd och koncernchef för Enea. ”Enea är experter på plattformsutveckling för mobilindustrin och det förtydligar vi med satsningen på WSC.”

Då mobiltelefonbranschen är tydligt konsumentinriktad måste den snabbt svara på nya kundkrav. Ökad komplexitetsgrad och korta utvecklingstider ger ett stadigt ökande behov av integration och specialisering. WSC är ett helhetserbjudande som allt fler mobilaktörer är intresserade av då de söker en erfaren partner att lägga ut stora utvecklingstagande på, och som behärskar att integrera, vidareutveckla och optimera sina egna, Eneas och eventuellt tredje parts mjukvaror för sina specifika behov.

”Med Wireless Solution Center anpassar vi Eneas erbjudande till mobilindustrins växande behov”, säger Johan Wall. ”Marknaden för vårt erbjudande inom Enea WSC är global och tjänsterna erbjuds på samtliga marknader.”

Enea har i tio års tid byggt upp sin mobilexpertis. I dag används Eneas operativsystem i över hälften av världens 3G-mobiler och konsultorganisationen är experter på plattformsutveckling för mobilindustrin.

WSC, som finns i Lund, startade i höstas med ett antal pågående kundprojekt. I samtliga sitter Enea nära kunden för att optimera och vidareutveckla Eneas mjukvara för mobilindustrins tuffa krav. Lösningarna kommer att ge kunderna bättre prestanda och unik funktionalitet i sina plattformar, samt avlastar det egna produktutvecklingsarbetet.