Pressmeddelande

Enea slutför förvärvet av Qosmos

STOCKHOLM, Sverige, 14:e december 2016 – Enea® meddelade idag att förvärvet av Qosmos, ett onoterat företag med ledande positioner inom IP-trafikklassificering och network intelligence, är slutfört efter att ha blivit godkänt av franska myndigheter.

Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 52,7 MEUR och finansieras genom kassa och banklån. Förvärvet kommer ha begränsad positiv effekt på omsättning och resultat för helåret 2016.

Qosmos är en leverantör av Network Intelligence-mjukvara baserad på Deep Packet Inspection ("DPI") och har en dominerande andel av sin marknad. Företagets mjukvara tillhandahåller detaljerad trafikinformation i realtid, som är en kritisk komponent inom mobil trafikhantering, it-säkerhet och nätverksanalys. Mer än 100 telekomnätverk över hela världen använder lösningar som tillhandahålls av Qosmos och förvärvet medför en signifikant utvidgning av Eneas mjukvaru- och tjänsteportfölj, speciellt inom Software Defined Networking (SDN) och Network Function Virtualization (NFV).

”Våra kunder kommer kunna identifiera, klassificera och analysera nätverkstrafik i realtid och vi kommer kunna hjälpa dem inom nya områden som trafikhantering och nätverkssäkerhet”, sade Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. ”I Enea finner man en stark partner med utökade resurser, bredare expertis och större geografisk närvaro”.

Besök www.qosmos.com för mer information om Qosmos!

Läs mer om förvärvet i pressreleasen från oktober på följande länk https://www.enea.com/sv/Corporate/Press/Pressmeddelanden/Press-release/?item=1209757!

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2016-12-14 kl. 08:00.