Pressmeddelande

Enea slutför försäljning av Redina

Enea slutför försäljning av Redina Enea har idag tecknat ett slutgiltigt avtal med Guide Konsult Stockholm AB, ett bolag inom Guide koncernen, avseende försäljning av Enea Redina AB. Guide tar som planerat över Redina per 1 november 2004. Enea inledde under det andra kvartalet arbetet med att renodla verksamheten och fokusera på det egenutvecklade realtidsoperativsystemet OSE, produktnära konsultverksamheter samt kvalificerade tjänster inom teknisk systemutveckling. Renodlingen beslöts för att stärka Eneas position och utveckla erbjudandet inom inbyggd realtidsteknologi till främst kunder inom telekom. Under tredje kvartalet avyttrades verksamheterna Enea Software Solutions samt Enea Industri. Totalt omsatte de tre avyttrade verksamheterna knappt 100 Mkr under 2003. Med försäljningen av Redina är nu arbetet med att renodla verksamheten slutfört och Enea består av en internationellt verksam produkt- och konsultorganisation med 470 anställda. Rådgivare vid ovanstående transaktioner har varit Ceres Corporate Advisors. För ytterligare information kontakta: Johan Wall, VD och koncernchef, 08-507 140 00, email: [email protected] Gunilla Spongh, finansdirektör, 08-507 140 00, email: [email protected] Enea är noterat på Stockholmsbörsens Attract-40 lista. För mer information om Enea besök våra hemsidor www.enea.se, www.enea.com och www.ose.com För information om Guide besök www.guide.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041028BIT00240/wkr0001.pdf