Pressmeddelande

Enea sluter avtal värt 5,3 MUSD kring trafikaccelerering för ledande nätverksoperatör

Stockholm, 2 januari 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA) Enea har tecknat ett nytt större avtal till ett totalt värde av 5,3 MUSD om programvara för mobil trafikhantering (specifikt trafikaccelerering av så kallad TCP-trafik) för en ledande nätverksoperatör i Nordamerika.

Programvaran levererades under fjärde kvartalet 2018 och Enea har nu slutit avtal om de villkor som fastställer affären. Affären som är en del av Eneas förväntade affärsvolym för 2018 omfattar både programvarulicenser och tillhörande support och underhåll, varav licensdelen värd 4,5 MUSD kommer att intäktsföras i fjärde kvartalet 2018.

Avtalet gäller programvara för mobil trafikhantering (”mobile traffic management”) som är en del av Eneas produktportfölj sedan förvärvet av Openwave Mobility. Den dramatiska ökningen av mobil datatrafik ställer allt större krav på att förbättra nätverkskapaciteten för att säkerställa en god användarupplevelse. Eneas programvara för mobil trafikhanteringen hjälper operatören att utnyttja nätverksresurserna på bästa möjliga sätt, och bidrar därigenom till att maximera kundnöjdheten till lägsta möjliga kostnad. 

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-01-02 kl. 22:15 CET.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: [email protected]

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.