Pressmeddelande

Enea släpper ny version av realtidsoperativsystemet OSE

OSE version 5.3 optimerad för att minska kostnader vid utveckling av mobiler

Stockholm, 12 februari 2008 – Enea (Nordic Exchange/Small Cap/ENEA), världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, släpper version 5.3 av sitt realtidsoperativsystem OSE®. OSE 5.3 fokuserar särskilt på den prispress som uppstår vid tillverkning av små, priskänsliga enheter som mobiltelefoner. För tillverkare av mobiler är den nya versionen intressant eftersom den kan reducera tillverkningskostnader och därmed ge bättre marginaler.

Minnet, särskilt RAM-minnet, förväntas framöver att fortsätta vara den dyraste hårdvarukomponenten i en mobiltelefon allteftersom andelen mjukvara i mobiltelefonerna ökar. OSE 5.3 ger mobiltillverkare möjlighet att optimera RAM-minnesanvändningen tack vare en ny funktion med stöd för så kallad Demand Paging. Eftersom Demand Paging-funktionen flyttar data mellan dyrt RAM- och billigt flash minne kan mobiltillverkare reducera tillverkningskostnader och därmed förbättra sina marginaler.

”OSE ger möjlighet att bygga ett energisnålt system vilket i en mobiltelefon ger lång batteritid. Det är en mycket viktig funktion för en positiv kundupplevelse”, säger Kenneth Jealmo, produktansvarig för OSE på Enea.


Teknisk fakta om OSE
OSE är ett kompakt, preemptivt, minnesskyddat realtidsoperativsystem som är optimerat för kommunikationsapplikationer som kräver största möjliga pålitlighet, säkerhet och tillgänglighet. I mobila applikationer används OSE i en rad olika sammanhang, från att hantera röstkommunikation i realtid och codecs för multimedia, till att stödja hela sviter av mobila applikationer som till exempel Java, webbläsare och spel. Förutom stöd för Demand Paging har OSE 5.3 även ett antal nya kraftfulla egenskaper, till exempel:
o generering av dumpar för Post Mortem analys
o verktyg för att skapa filsystem som kan laddas i flash på hårdvara
o förbättringar specifikt för mobila tillämpningar

Med en minnesåtgång som understiger 150 kb erbjuder OSE en mycket hög tillgänglighet och är erkänt som ett av de ledande kommersiella realtidsoperativsystemen som används över hela världen av större OEM-och ODM-tillverkare av handenheter. OSE version 5.3 finns tillgängligt nu.