Pressmeddelande

Enea släpper egenutvecklad Linuxplattform

Idag släpper Enea en Embedded Linuxplattform som kortar utvecklingstiden och minskar risken i Linuxprojekt. Enea utmanar nu marknaden med en liten smidig tjänstebaserad lösning som markant skiljer sig mot dagens stora och komplexa kommersiella plattformar.

Enea® befäster sin ställning som Nordens starkaste utvecklingscenter inom Embedded Linux med ett nytänkande Linux-koncept. Med Eneas tjänstebaserade plattform går det snabbt att komma igång med och korta utvecklingtiden för Linuxprojekt. Därtill är det enkelt att anpassa systemet och att underhålla det under produkternas livslängd. 

"I dag är kommersiella Linux-plattformar stora, komplexa och svårarbetade. Därför har vi tagit fram en tjänstebaserad plattform som är modulär, flexibel och kostnadseffektiv", säger Gregory Singh, konsultchef, Enea. "Marknadsanalyser från bland andra VDC visar att användningen av Linux i inbyggda system ökar kraftigt, något vi starkt känner av i vår verksamhet. Plattformen fyller ett stort behov på marknaden.

"Eneas Linuxplattform består av ett startpaket kombinerat med ett brett tjänsteerbjudande. Exempel på tjänster kring plattformen är utveckling av board support-paket, tillägg och ändringar av drivers, applikationsutveckling, uppdateringar till nya versioner av Linuxkärnan, support samt hjälp med licensförfarande och andra legala aspekter.  

"På Enea har vi tio års erfarenhet inom projekt som baseras på Embedded Linux. Den erfarenheten finns inbyggd i vår plattform som fungerar som en perfekt kick-start på ett nytt Linuxprojekt oavsett storlek på produkten eller komplexiteten", säger Anders Törnqvist, ansvarig för Enea Linux Competence Center.  

Det är komplicerat att sätta sig in i de olika licensförfaranden som finns inom öppen källkod. Dessutom kan det bli mycket kostsamt. Enea har en gedigen erfarenhet med att arbeta med öppen källkod och tillför denna expertis till plattformen och tillhandahåller tjänstepaket för detta.  

"Utvecklingen av den nya plattformen tog fart när vi såg att man bara använder en bråkdel av de kommersiella distributionerna som köps in. Vi får ofta hjälpa kunder att rensa bort saker ur distributionen. Det är helt enkelt inte kostnadseffektivt", säger Anders Törnqvist. 

Missa inte en demonstration av den nya plattformen fredag 15 maj kl. 08.00, Skalholtsgatan 9, Kista. Frukost serveras. Anmälan till [email protected] senast den 12 maj. Plattformen och tillhörande tjänster för effektiva Linuxprojekt visas. Verktyg och lösningar exemplifieras.